Schaumaplast-Organika

R&D

 

Zakres oferty:

  • doradztwo techniczne w zakresie projektowania kształtek opakowaniowych i technologicznych,
  • projektowanie oraz przygotowywanie prototypów dla elementów ze styropianu z możliwością wykonania analiz numerycznych,
  • badanie własności mechanicznych próbek styropianowych – wyznaczanie cech materiałowych,
  • badanie próbek płyt styropianowych w teście wytrzymałości na zginanie (klasa wg EN 13163 BS50 do EN 13163 BS 750),
  • badanie próbek w teście wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (klasa wg EN 13163 TR20 do EN 13163 TR400),
  • badanie próbek płyt styropianowych w teście wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu w zakresie od 30 kPa (klasa wg EN 13163CS(10)30) do 400 kPa (klasa wg 13163 CS(10)400),
  • badanie reakcji na ogień wyrobów, które topią się i kurczą, zgodne z metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 11925-2:2010, pozwalającą na klasyfikację wyrobów do izolacji cieplnej zgodnie z wymaganiami PN-EN 13501-1+A1:2010,
  • badanie przewodności cieplnej styropianu,
  • badanie ściśliwości płyt styropianowych (tzw. styropianu akustycznego) zgodnie z metodyką opisaną w PN-EN 12431:2001.

 

 


Drukuj